dr Luana Colloca

e-mail: colloca@son.umaryland.edu

www: https://www.nursing.umaryland.edu/directory/luana-colloca/

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Luana_Colloca

Dr Luana Colloca jest profesorem na Universytecie Maryland w Baltimore, USA. Jest autorką ponad 65 artykułów empirycznych, wysoko cytowanych w literaturze biomedycznej, opublikowanych w takich czasopismach jak "Biology Psychiatry", "JAMA", "The Journal of Neuroscience", "BMJ" i "Pain". Jest współredaktorką trzech książek wydanych przez Elsevier, Joseph Henry Press i Lambert Press, poświęconych mechanizmom neurofizjologicznym i zastosowaniom efektów placebo i nocebo.

dr hab. prof. UWr Małgorzata Sobol-Kwapińska

e-mail: malgorzata.sobol-kwapinska@uwr.edu.pl

www: http://psychologia.uni.wroc.pl/Instytut-Psychologii/Instytut/Struktura/Zaklady/Zaklad-Psychologii-Osobowosci

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Sobol-Kwapinska

Dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska jest kierownikiem Zakładu Psychologii Osobowości na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogiczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w psychologii czasu, psychologii bólu oraz w terapii rodzin. Aktualnie prowadzi międzykulturowe badania nad perspektywą czasową we współpracy z profesorem Philipem Zimbardo, w ramach grantu NCN Harmonia pt. „Formy prezentystycznej orientacji temporalnej".

 

Copyright © 2015 | design by malgo | developed by ah