dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ

  przemyslaw.babel@uj.edu.pl
  researchgate.net/profile/Przemyslaw_Babel

Dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ, jest psychologiem, zastępcą dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Zespołu Badania Bólu. Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, którego był współzałożycielem. Prowadzi badania nad uczeniowymi mechanizmami działania placebo, stosowaniem placebo w praktyce lekarskiej oraz pamięcią bólu. Zajmuje się także zastosowaniami terapii behawioralnej w leczeniu bólu przewlekłego oraz analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji. Obecnie kieruje projektami badawczymi pt. "Rola oczekiwań i lęku w genezie analgezji placebo i hiperalgezji nocebo wywołanej przez warunkowanie klasyczne i sugestie słowne" oraz "Społeczny kontekst bólu. Wpływ informacji społecznych dotyczących bólu na doświadczanie i pamięć bólu", finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jest członkiem Association for Psychological Science, International Association for the Study of Pain, Society for Interdisciplinary Placebo Studies, Association for Behavior Analysis International oraz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Jest autorem ponad 70 publikacji naukowych, w tym ośmiu książek, oraz przeszło 100 publikacji popularnonaukowych. W 2008 roku za swoją działalność na rzecz popularyzacji nauki otrzymał Nagrodę Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy”, a w 2018 r. otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. W 2019 r. w uznaniu wybitnego wkładu w rozwój badań psychologicznych Association for Psychological Science przyznało mu status Fellow. Lubi teatr i turystykę miejską.

MONOGRAFIE

REDAKCJE NAUKOWE

ARTYKUŁY

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH