dr Dominika Farley

 dominika.farley@uj.edu.pl

  researchgate.net/profile/Dominika_Farley

Dr Dominika Farley jest psychologiem, pracownikiem naukowym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Zespołu Badania Bólu oraz psychoterapeutką. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół psychologii zdrowia, terapii poznawczo-behawioralnej oraz psychologii porównawczej. W latach 2006-2012 pracowała w European Molecular Biology Laboratory w Rzymie, gdzie zajmowała się badaniem fenotypów behawioralnych myszy transgenicznych. W terapii najchętniej pracuje z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia lękowe. Interesuje się  muzyką dawną, sztukami walki oraz ekologią.

ARTYKUŁY

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

WYSTĄPIENIA

 

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH