2017-2020

Rola warunkowania klasycznego i sprawczego w genezie subiektywnych i fizjologicznych doznań bólowych

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Cenrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 12 (nr rej. 2016/23/N/HS6/00807)

Kierownik: mgr Wacław Adamczyk

Opiekun naukowy: dr hab. Przemysław Bąbel

Wykonawca: Ewa Buglewicz

 

 

2016-2018

Wpływ informacji dotyczących afektywnych cech doświadczenia bólowego na powstawanie efektu placebo

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr rej. DEC-2017/01/X/HS6/00939)

Kierownik: dr Elżbieta A. Bajcar

2014 - 2017

Mechanizmy działania placebo w paradygmacie badań bólu przy użyciu dżojstika – czynniki wpływające na powstanie i wielkość uzyskanego efektu

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr rej. 2013/09/N/HS6/02947)

Kierownik: mgr Karolina Świder 
Wykonawca: dr Przemysław Bąbel

2013 - 2014

Skuteczność trzech mechanizmów działania placebo w paradygmacie badań bólu przy użyciu dżojstika

Projekt finansowany ze środków środków na działalność statutową Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierownik: mgr Karolina Świder

2011 - 2012

Pamięć bólu a blednięcie afektywne wspomnień: ból dentystyczny vs ból eksperymentalny

Projekt finansowany ze środków na działalność statutową Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierownik: dr Przemysław Bąbel
Wykonawcy: mgr Patryk Mazurkiewicz, mgr Niwad Putteeraj

2011 - 2014

Gdy ból rośnie, to afekt słabnie? Pamięć bólu a blednięcie afektywne wspomnień

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr rej. N N106 009940)

Główny wykonawca: dr Przemysław Bąbel
Kierownik: dr Przemysław Bąbel
Wykonawcy: mgr Patryk Mazurkiewicz, lek. med. Leszek Pieniążek, mgr Niwad Putteeraj, lek. med. Dariusz Zarotyński

2011 - 2012

Pamięć bólu a blednięcie afektywne wspomnień: ból dentystyczny vs ból eksperymentalny

Projekt finansowany ze środków na działalność statutową Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierownik: dr Przemysław Bąbel
Wykonawcy: mgr Patryk Mazurkiewicz, mgr Niwad Putteeraj

2010

Czynniki determinujące zniekształcenia pamięci doznań bólowych

Projekt dofinansowany ze środków Wydziałowej Rezerwy na Badania Własne Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierownik: dr Przemysław Bąbel

 

 

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH