Badania nad bólem wywoływanym eksperymentalnie prowadzone są
w Laboratorium Badania Bólu
Zakładu Psychologii Ogólnej
Instytutu Psychologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego

(Kraków, ul. Ingardena 6, V piętro, sala 5.25)

 

 

 

Laboratorium wyposażone jest
w specjalistyczny, atestowany
sprzęt do aplikacji
trzech rodzajów bodźców :

 

BODŹCE ELEKTRYCZNE

Constant Current
High Voltage Stimulator

firmy Digitimer, model DS7AH
 

 

BODŹCE TERMICZNE

Pathway
Pain & Sensory Evaluation
System

firmy Medoc, model ATS
 

 

BODŹCE UCISKOWE

Commander Algometer
Pain Evaluation Tool

firmy JTech Medical

 

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH